O autorech

PhDr. Kamila Balharová - Vystudovala PdF UP v Olomouci obor speciální pedagogika a český jazyk pro 2. stupeň ZŠ a ZvŠ. Věnuje se speciální pedagogice. Profesně zaměřené osobní stránky najdete na https://kamilabalharova.kaminet.cz.
Je autorkou vzdělávacích internetových stránek věnovaných výuce českého a anglického jazyka především pro žáky se SPU - https://kaminet.cz a stránek https://kamizdat.kaminet.cz, které jsou zaměřené metodicky na výuku literatury a slohu. Věnuje se profi orientaci žáků se specifickými poruchami učení.
 
Ilustrátorka:

Michaela Suchoňová - 8 let navštěvovala základní uměleckou školu - obor výtvarná výchova. Vystudovala ISSOP - obor aranžérství a propagace a Doplňující pedagogické studium, obor Pedagog a vychovatel volného času zaměřený na výtvarnou výchovu.

Ilustrovala diplomy a kalendáře firmě EICO v Ostravě, pracovala v propagaci v KaSS Střelnice v Českém Těšíně a v propagaci v Trisii v Třinci.
 
Technická podpora:

Ing. Zdeněk Prokš - Skládá písničky pro své potěšení, pro táborové hry... Najdete je na: https://velkyzpevnik.cz/zdenek13.