Projekty

Jaký by měl správný projekt být? A čeho chceme dosáhnout tím, že ho uskutečníme?

Příprava projektu zabere většinou dost času učitele, a proto nelze učit jen jejich prostřednictvím, to asi není ani cílem.
 
A co naše projekty a současné trendy ve výuce?

V současné době se snažíme vyrovnat s novými pojmy jako je rámcově vzdělávací plán, klíčové kompetence, průřezová témata, autoevaluace a s ní související žákovská portfolia. Přečteme-li si podklady k rámcově vzdělávacím plánům, zjistíme, co všechno projekty obsáhnou. Kolik schopností žáci získávají, když vedle klasického vyučování mají možnost zažít projekt.

Soustředím se na vztahy k základním kritériím RVP, klíčovým kompetencím, které si myslím, že se objevují v mých projektech nejvíce, k portfoliu a některým průřezovým tématům. Jednotlivé kompetence, vzdělávací oblasti a průřezová témata uvádím v souhrnné tabulce u každého navrhovaného projektu.
 
Naplňují projekty cíle základního vzdělání?    ANO