Přílohy a materiály

Adopce na dálku č. 1 - zkrácená verze africké pohádky
č. 2 - informace o adoptovaném dítěti - částečně vyplněný skutečný dotazník
č. 3 - školní vysvědčení a informace o vzdělávacím systému v Ugandě
č. 4 - pamětní list
Autoevaluace č. 35 - informace pro pedagogy
č. 36 - informace pro rodiče
č. 37 - seznam výroků
Egypt č. 5 - diplom
Emigrace č. 6 - informace z roku 1968
č. 7 - pamětní list
Houštěvník č. 8 - Houštěvník - pamětní list
Oregonská stezka č. 9 - slepá mapa Oregonské stezky
č. 10 - pamětní list
Pravěk č. 11 - „Pravěk“ - písnička i s notami
„Pravěk“ - melodie (.mp3)
č. 12 - klínové písmo
č. 13 - motivace k jednotlivým úkolům v projektu
č. 14 - zadání úkolů ze hry 7 sedmiček
č. 15 - obrázky vhodné na kartičky nebo diplomy
č. 16 - diplom
Lidé v pravěku č. 11 - „Pravěk“ - písnička i s notami
„Pravěk“ - melodie (.mp3)
č. 16 - diplom
Renesance č. 28 - obsah Romea a Julie
č. 29 - divadelní scény
č. 30 - porovnání oken
č. 31 - popis pracovního postupu
č. 32 - alchymie
č. 33 - sebehodnocení
č. 34 - diplom
Robinson č. 17 - pamětní list
Staří Slované č. 18 - Dívčí válka - text
č. 19 - pamětní list
Středověk č. 20 - „Středověk“ - písnička i s notami
„Středověk“ - melodie (.mp3)
č. 21 - šablony a popis jedné z možností výroby erbů
č. 22 - příklady erbů
č. 23 - upomínkový list na pasování na rytíře
Vesmír č. 38 - karty na přiřazování
č. 39 - sci-fi
č. 40 - pamětní list
Voda č. 24 - časový harmonogram
č. 25 - pamětní list
Výstavba zoologické zahrady č. 26 - přesmyčky - názvy stromů
č. 27 - pamětní list