Praktická část - zpracování jednotlivých projektů

Většina projektů z praktické části proběhla již několikrát, a to s různými skupinami žáků. Popsaný zde však je vždy pouze jeden konkrétní průběh projektu. Jednotlivá provedení se od sebe vždy liší podle toho, s jakými žáky a v jakých podmínkách projekt uskutečňujete. Vhodné je si materiály pro některé projekty s sebou vozit na školy v přírodě či ozdravné pobyty.

Abychom se ve zde rozpracovaných projektech lépe vyznali, rozdělíme si je orientačně podle věku, pro který jsou určeny.
 
Mezi projekty, které jsou vytvořeny pro žáky 1. stupně, patří:
Houštěvník
Lidé v pravěku
Robinson
Výstavba zoologické zahrady
 
Mezi projekty vytvořené pro 2. stupeň patří:
Adopce na dálku
Autoevaluace
Egypt
Emigrace
Oregonská stezka
Renesance
Robinson
Staří Slované
Vesmír
 
Projekty s využitím kooperace 1. a 2. stupně jsou mezi žáky velmi oblíbené. Patří k nim:
Pravěk
Středověk
Lze je také přizpůsobit a použít jako celoškolní projekt. Stačí se jen trochu zamyslet, propojit, upravit a celoškolní projekt je na světě.
 
Celoškolní projekty:
Voda
Adopce na dálku - tento projekt je možno na celoškolní upravit.
 

V praktické části jsou kvůli snadné orientaci všechny projekty členěny stejně. Začínám námětem a záměrem, ve kterém velmi krátce popíši, čeho chci dosáhnout.

provedení najdete popsaný skutečný průběh projektu.

V části pomůcky a návody jsou za sebou seřazené činnosti, které je potřeba udělat, ať už před projektem nebo v průběhu, návody k použitým hrám a odkazy na použité přílohy. Časové rozdělení uvádí, kdy je vhodné jednotlivé činnosti dělat.

V kapitolce výstupy najdete klíčové kompetence, jednotlivé výukové oblasti a předměty a co konkrétně se v mém projektu z výuky objevilo. Pro přehlednost zde uvádím i průřezové téma, pokud se v projektu vyskytuje.

Ve vyhodnocení, na které bychom nikdy neměli zapomenout, uvádím možnosti odměn pro žáky a závěrečného dotažení projektu. Ve zkušenostech najdete konkrétní problémy, se kterými jsem se setkala. Třeba vám to poslouží k zamyšlení a pomůže vyhnout se některým chybám. Pro ilustraci přikládám i ukázky, např. fotodokumentace z některých projektů, které byly zveřejněny na školním webu.

Závěrem je tabulka jako shrnutí. Poslouží při vyhledávání vhodných projektů podle věku žáků či délky trvání projektu.

Přílohy tvoří další část této elektronické knihy a je pouze na vás, zda si vytvoříte vlastní, nebo použijete tyto již vypracované. Ke všem projektům najdete buď pamětní list nebo diplom, který si žáci zakládají do svých portfolií jako potvrzení o účasti a vzpomínku na projekt. Každému lze na tento pamětní list dopsat i vaše hodnocení, či poznámku pro něj osobně. To už je na vašem zvážení.