Témata projektů

V následujícím přehledu uvádím náměty na projekty. V tabulce pak najdete vzdělávací oblasti, kterých by se projekt mohl týkat, klíčové kompetence, které se v něm podle mne nejvíce odrážejí, a zda naplňují některé průřezové téma. Pro přehlednost jsou náměty seřazené podle abecedy.
 
Použitá označení jednotlivých vzdělávacích oblastí
 
Jazyk a jazyková komunikace - Jazyk
Matematika a její aplikace - Matematika
Informační a komunikační technologie - Informatika
Člověk a jeho svět - Svět
Člověk a společnost - Společnost
Člověk a příroda - Příroda
Umění a kultura - Umění
Člověk a zdraví - Zdraví
Člověk a svět práce - Práce
 

Klíčové kompetence jsou rozepsané v přehledu klíčových kompetencí. V tabulce proto uvádím pouze čísla a písmena těch, které v projektu vidím. Ty, které považuji za nejvýraznější, jsem označila tučně.