Úvod

Před několika lety jsem začala do vyučování zařazovat první bloky výuky, kterým říkám projekty. Na trhu tehdy nebyla téměř žádná literatura na toto téma, ani jsem neměla žádné zkušenosti, a tak se ne každý projekt povedl a také ne každý bych mohla projektem nazvat.

Důležité je, aby se člověk nebál nových zkušeností a klidně se dopouštěl i chyb. Něco se vám prostě podařit nemusí, ale to je v pořádku, vždyť chybami se člověk učí. Dětem tato forma výuky přináší mnoho radostných okamžiků. Všimněte si pár poznámek, které utrousili v průběhu projektů sami žáci.
Michal: „Škola je děsnej vopruz, ale dneska se mi to docela líbilo.“
Vojta: „Já jsem se hrozně těšil, ani jsem nemohl dospat a moc se mi to líbilo. A ještě, že tam se mnou mohl být táta, to bylo prima.“
Jan: „Takhle by to mohlo bejt každej den.“
Eliška: „Docela dobrý, lepší než jindy.“
Honza: „Dalo mi to zabrat, nikdy nebudu mít dítě ve třetí třídě.“
 
Pro projekty potřebujete své žáky získat, nadchnout.

Pokud se to nepovede, doporučuji projekt raději neuskutečnit. Není nic horšího než otrávení žáci, bojkotující práci.

Má-li být projekt projektem, je nutné, aby se žáci zapojili při jeho vytváření maximální měrou.

Ve fázi nápadu, námětu: Pokud sami zažili projekt, který pro ně připravili starší spolužáci, mohou sami přijít s návrhem, že by chtěli připravit něco podobného. Druhou možností je, že vy navrhnete, aby připravili zábavnou výuku pro mladší spolužáky a vymysleli, jaké téma zpracují. Pokud se jedná o prozkoumání nového učiva, mohou se na námětu také podílet. Vy jim navrhnete široké téma a necháte je vyhledat k němu informace - na internetu, v knihovnách... a po určité době se dohodnete, která problematika je zajímá nejvíce, a tu se společně pokusíte zmapovat.

Při přípravě projektu byli žáci nejaktivnější s nápady tehdy, když měli cokoli připravit pro mladší kamarády. Pokud probíhá projekt ve věkově homogenní skupině, můžete zase například vybrat několik z nich, kteří budou připravovat projekt pro ostatní, nebo rozdat různé úkoly všem.

Při vlastním provedení mohou pomáhat s organizací. Při plnění jednotlivých úkolů se často stane, že žáci vymyslí více řešení. Pak byste se měli přizpůsobit vy a prozkoumat buď všechny, nebo společně jedno vybrat, aniž byste žákům vnucovali váš názor.

Hodnocení projektu by se měli účastnit všichni žáci. Zařazuji ho bezprostředně po projektu, dokud jsou pohlceni atmosférou a plni zážitků - ať už pozitivních či negativních. Neměli byste zapomínat na to, že žáci pracují ve skupinách a musí řešit vzájemné vztahy. Je dobré, aby své dojmy sdělovali ostatním, aby se zúčastnili reflexe.
 
Proč a pro koho jsem tuto knihu napsala?   Pro inspiraci!

Tato kniha si neklade za cíl podat návod k projektovému vyučování. Popisuje však jednotlivé projekty, které můžete do vyučování zařadit třeba jen občas jako zpestření.

V době vzniku rámcově vzdělávacích plánů je potřeba vnést do výuky nové prvky. Mnozí učitelé procházejí těmito změnami obtížně. Pak je dobré, když se mohou seznámit se zkušenostmi a nápady jiných kolegů.