Portfolia

Portfolio je záznam o zkušenostech a procesu učení se. Jsou v něm zahrnuty různé doklady, životopisné informace (jako např. jazykové kurzy, zahraniční zájezdy, certifikáty úspěšného řešitele olympiády) a příklady vlastních prací žáka. Záměrem portfolia je podpořit proces učení. Vyvíjí se se svým majitelem - žákem a zobrazuje jeho pokroky. Pro mladší žáky bude především splňovat funkci motivační.

Portfolio je osobní materiál, a proto by mělo rozhodnutí o jeho obsahu být na majiteli - tedy na žákovi samotném. Učitele bude žák potřebovat hlavně zpočátku jako rádce při výběru a rozhodování, co do portfolia zařadit. V souboru vlastních prací a dokladů mohou být projekty, tvořivé psaní, dopisy, okomentované výtvarné práce, nahrávky ústního projevu, CD s výsledky projektů nebo i videa.

S portfoliem můžeme začít pracovat kdykoliv, ale asi budete potřebovat celou hodinu, abyste žákům přiblížili jeho smysl. Proberte společně veškeré aktivity, které by mohly být potvrzeny a založeny. Žáci mohou začít jenom s jednou prací, ale postupné obohacování souboru by se mělo stát přirozenou samozřejmostí. Občas byste měli portfolio zkontrolovat, případně porovnat, jak si je jednotliví žáci vedou.

Ještě než se začalo o portfoliích hovořit, vyzkoušeli si moji žáci v šesté třídě psát jakousi kroniku. Jednalo se o speciální čtenářský deník, který obsahoval nejen informace o přečtené knize, ale i nalepené pamětní listy na projekty, fotku ze společné akce se školou nebo rodiči, obrázky a informace o výletě o víkendu. Pamětní listy na jednotlivé projekty dostávali všichni, kteří se ho zúčastnili, nejednalo se zde o soutěžení. Již za rok byla takováto sbírka informací velmi čtivá a vypovídala mnoho o svém majiteli. I dnes portfolio chápu a vysvětluji svým žákům jako kroniku jejich školního i mimoškolního života. Nemusí hodně psát, mohou jen zakládat své práce a dělat k nim poznámky. Nejprve však potřebují od učitele pomoc s motivací, výběrem materiálů.

A zkušenosti ze tříd, kde se začíná? Nejprve půl roku trvá, než se nahromadí materiál ze všech předmětů, který mohou žáci třídit a rozhodovat o založení či nikoli. Pak je čas na to, sednout si a společně si o svých materiálech povídat, rozhodovat se, proč si tohle zařadit a tohle ne. Za rok již stačí jednou za čas nechat žáky, aby si svá portfolia, či kroniky přinesli a ukázali všem ostatním, co nového jim přibylo. Nezlobte se na ty, kteří si nic nepřinesou, a chvalte ty, které výroba portfolií zaujme. Podle mne by nemělo být povinností mít portfolio, ale měli bychom se snažit žáky motivovat, aby si uvědomili jeho důležitost.