Adopce na dálku

Námět

„Vážení rodiče, milé děti,

dovolujeme si Vás seznámit s výsledky zkoušek naší adoptované ugandské dívky Aidhy. Nejlepšího výsledku dosáhla v předmětu zemědělství, v ostatních předmětech je průměrná. Aidha postupuje do dalšího ročníku ugandského vzdělávacího cyklu, a to nejen díky úspěchům ve škole, ale hlavně díky Vaší pomoci.

Všem ještě jednou děkujeme za příspěvky a věříme, že i v dalším školním roce se nám podaří sehnat požadovanou částku 7000 Kč a umožnit tak Aidhe další studium a naději na lepší život.

Děkujeme.“

(informace na webových stránkách školy)

Záměr

Hlavním záměrem bylo žáky seznámit s projektem Adopce na dálku, zaangažovat je osobně na něm, poznat svět školou adoptované dívky Aidhy.

Cílem projektu bylo věnovat se také multikulturní výchově. Umožnit žákům na konkrétním příkladu seznámení s rozmanitostí kultur, jejich tradicemi, hodnotami. Zaměřili jsme se na specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a vzdělávání.