Námět

Renesance vzniká v Itálii jako hnutí, které usiluje o obrodu čili renesanci, o kulturní a duchovní rozvoj, navazuje na antickou kulturu. Do mnoha oborů přináší něco nového. V malířství se objevuje perspektiva, ve stavitelství dává kopulovitá klenba větší prostorovost a světelnost. Toto období je ve znamení Koperníkových a Galileových názorů na vesmír. Vzniká republika jako státní zřízení. Renesance však také zavádí inkvizici, včetně hranic pro kacíře.

Nejznámějším tvůrcem historických her, komedií a tragédií, který čerpal z antické historie byl Angličan William Shakespeare. I když jeho dramatická tvorba vznikla v době renesance, je srozumitelná i dnešnímu divákovi, o čemž svědčí i každoroční letní Shakespearovy slavnosti na Pražském hradě.

Záměr

Hlavním cílem bylo seznámit se s renesancí nejen po stránce literární. Využít možnosti vidět v Praze renesanční stavby na vlastní oči.

Výukovým cílem bylo procvičit vyhledávání v textu, zopakovat popis pracovního postupu, zvádnout předvedení části divadelní hry, mluvený projev i mluvu těla.