Námět

Středověk je vžitý název pro období převážně evropských dějin od zániku Římské říše (zhruba 5. století) do vzniku renesančně humanistické kultury, případně do zámořských objevů koncem 15. století, které byly chápány jako počátek novověku.

Kromě hodin dějepisu znají žáci toto období z historických filmů, z televizních i filmových pohádek a podobně. Jedná se o období, ze kterého známe postavy králů, princezen, rytířů, ale již méně víme o skutečném životě obyčejných lidí na vesnici i ve městě. Když se hlouběji zamyslíme, tak vlastně ani moc nevíme o životě na hradě. Jak skutečně žili rytíři i králové? Jaké měli povinnosti, co mohli dělat ve svém volném čase? Jak se v této době oblékali, ovlivňovala oblékání móda? Jaká jídla si vařili?

Takové a další otázky se vyrojily, když jsme začali přemýšlet o projektu Středověk.

Záměr

Žáci 9. ročníku se měli naučit základy přednášky, umět ji přizpůsobit adresátovi, naučit se používat oslovení i řečnickou otázku. Také měli navázat na předchozí rok, kdy spoluorganizovali projekt Pravěk pro mladší, a nabyté zkušenosti uplatnit v praxi. Tentokrát bylo více na nich, jak akci zorganizují.

Žáci 4. ročníku se měli dozvědět zábavnou formou informace o životě ve středověku a aktivně se zapojit do projektu, naučit se novou písničku a své nové znalosti prověřit.