Námět

Vesmírné objevy jsou vděčné téma pro všechny věkové kategorie. Každého z nás jistě někdy napadlo, jaké by to bylo na jiné planetě, zda se jinde vyvíjí život podobně jako na Zemi, zda by cesta na tak velké vzdálenosti byla uskutečnitelná. Vědecké objevy kosmologie zasáhnou každého z nás. Třeba jen tím, že se nyní učí žáci pouze o osmi planetách Sluneční soustavy, neboť se vědci domluvili, že Pluto nebude již mezi planety zařazen.

Záměr

Hlavním cílem bylo ukázat žákům propojení vědy a literatury tak, aby si uvědomovali, jak se vzájemně mohou ovlivňovat. Výsledkem pak měla být prezentace získaných vědomostí, tudíž jak jejich zpracování, tak kultura mluveného projevu při přednesení projevů. Současně se žáci seznámí s vědeckofantastickou literaturou zaměřenou na téma Vesmír.

Pokud hledáte nový námět na úvahu, poskytuje toto téma mnoho možností. Po absolvování projektu budou mít žáci i dostatek informací pro napsání úvahy.