Námět

„Za horami mezi čtyřicátým druhým stupněm a padesátým čtvrtým stupněm a čtyřicátou minutou severní šířky se rozkládá Oregonská země. Španělsko a Rusko se nároků na toto území vzdaly a přenechaly ho Britům a Američanům. Podle dohody z roku 1818 souhlasily obě země se „společnou správou“. Do třicátých let to byla jen technická záležitost, protože jedinou známkou americké přítomnosti byli občas zálesáci, kteří došli až k Tichému oceánu, a sem tam nějaká obchodní loď.

Postupně se však zprávy o úrodné půdě, mírném podnebí a nádherných lesích roznesly, a to hlavně zásluhou metodistických misionářů, kteří se tam před nedávnem usadili. To povzbudilo dobrodružné Američany a koncem třicátých let začali po Oregonské stezce přicházet první přistěhovalci. Brzy se „oregonská horečka“ rozšířila jako epidemie. V letech 1841 a 1842 projely po stezce první velké vozy a roku 1843 nabývalo již přistěhovalectví masových rozměrů.“
(Historie USA, Tindall, Shi)

Záměr

Hlavním cílem je pro nás prozkoumat určitou historickou etapu, problémy s přesídlováním. Jak taková cesta po Oregonské stezce mohla vypadat?

Důležitá je pro nás i práce ve skupinách, zodpovědnost za svěřené úkoly, umění přizpůsobit se.

Z hlediska výuky českého jazyka prozkoumat dějový popis a deníkové záznamy pomocí jednotlivých fází tvůrčího procesu.

Naučit se plánovat, logicky uvažovat, řešit problémy, rozvíjet představivost.