Námět

Když hovoříme o historii, máme na mysli epochu lidských dějin, která začala objevením písma asi před pěti tisíci lety. Člověka, který žil v epoše předhistorické, pak nazýváme pravěkým člověkem nebo zkráceně pračlověkem.

Homo sapiens se začal vyvíjet v období známém pod názvem starší doba kamenná, neboť hlavním pracovním nástrojem pračlověka v té době byl kámen. Všichni tehdejší lidé se živili sbíráním lesních plodů a lovem zvěře. Stěhovali se z místa na místo při putování za stády zvěře. Jejich největším vynálezem bylo umění rozdělat oheň.

Eduard Štorch a jeho kniha Lovci mamutů Vám může dát mnoho námětů k činnostem. My jsme využili konkrétně kapitolu nazvanou „Útěk do nových lovišť“. Po přečtení jsme se mohli stát také takovou tlupou a začít prozkoumávat podmínky spojené s životem a stěhováním tlupy.

Záměr

Žáci 8. ročníku se měli naučit zorganizovat projekt pro mladší. Dokázat vést menší skupinu dětí za společným cílem bez vedení dospělého, pokusit se zvládnout a motivovat mladší ke společným činnostem tak, aby společný výsledek byl co nejlepší. Jedná se především o kompetence sociální a komunikační v praxi.

Žáci 3. ročníku se měli seznámit s knihou Lovci mamutů a s životem v době kamenné, bronzové a železné. Poznatky si měli ověřit alespoň částečně v praxi.