Autoevaluace

Námět

Autoevaluace je pojem, o kterém se hodně hovoří v souvislosti s RVP ZV. V odborné literatuře jsem se setkávala především s pojmem autoevaluace školy. Já jsem se naopak zaměřila na cílené sebehodnocení žáka. Chtěla bych se s vámi podělit o metody autoevaluace, které používám u svých žáků, a konkrétně o průběh a výsledky projektu autoevaluace, který jsem uskutečnila.

Záměr

Cílem bylo přimět žáky 9. ročníku přemýšlet nad známkami, které ve škole dostávají. Pomoci jim uvědomit si, že známky vycházejí především z jejich strategie domácí přípravy, jejich stylů učení. Tím, že budou objektivněji vnímat své studijní výsledky, mohou je pak lépe vlastním přístupem ovlivnit.