Voda

Námět

Bez vody se nedá žít. Proto se už první lidé usídlovali tam, kde byly prameny, potoky, nebo řeky. Hladovět může člověk nejvýš tak měsíc, déle to nevydrží a přitom musí dost pít. Ale stačí, aby nedostával žádné tekutiny, a po třech až pěti dnech zpravidla umírá.

Proto lidé vodu z pramenů na kopcích sváděli v uměle budovaných korytech dolů, kde sídlili. U nás postavil první vodovod Vladislav II. V roce 1140 dal příkaz přivést do svého sídla na Vyšehradě vodu z Libušiny lázně nad vesnicí Michlí. Přitékala dřevěnými trubkami.

(H. a E. Škodovi: Už vím proč)

Záměr

Cílem tohoto projektu bylo zamyslet se nad důležitostí vody a zjistit, co všechno o ní vlastně víme i nevíme. Jak vypadá život ve vodě, kolem ní, vznik života... Zjistit, zda se bude lišit povědomí našich žáků před uskutečněním projektu a po jeho ukončení. Zapojit otázky ochrany celosvětového vodního bohatství v současnosti i v budoucnu.

V konkrétně uvedené třídní prezentaci své informace propojit a vytvořit pomůcku k výuce, která bude sloužit dalším žákům v hodinách například přírodopisu. Pomůcka měla být zpracována jako mediální sdělení - fotografické nebo filmové.