Námět

Zvířata jsou nedílnou součástí přírody. Dávají nám lásku, potěšení a spoustu radosti. Proto je třeba o ně pečovat a ochraňovat je. Mnoho druhů přežívá díky zoologickým zahradám, v přírodě by tato zvířata už dávno vyhynula. My se pokusíme také takovou jednu zoologickou zahradu postavit.

Záměr

Spolupráce druhého a třetího ročníku při plnění úkolů v namíchaných skupinách. Společné překonávání překážek v průběhu projektu. Opakování učiva zábavnou formou. Získávání nových poznatků a podnětů.