Námět

Výchozím bodem je útržek z deníku, který byl nalezen zaprášený na půdě.

„Měl jsem chodit do školy... Moje touha stát se námořníkem a zažívat různá dobrodružství rostla. To jsem ještě nevěděl, že mě čeká hojnou měrou. ... Já jediný přežil. Zůstal jsem sám na ostrově někde uprostřed oceánu.

Opět uplynul rok. Již šestý rok mého pobytu na ostrově. Za celou dobu jsem se nesetkal s živým člověkem. ... Již nejsem sám! ...“
(Defoe D.: Robinson Crusoe)

Záměr

Cílem bylo, aby si žáci uvědomili, jak málo mají znalostí pro přežití na neobydleném ostrově. Chtěla jsem je také motivovat k přečtení knihy Daniela Defoe Robinson Crusoe, jak ji převyprávěl J.V. Pleva.