Cizinci v Praze

Zahrajte si na cizince ve vlastním městě. Projekt zaměřte na žáky, kteří se učí cizí jazyk již alespoň dva roky. Vytvořte plán svého města v cizím jazyce, pokuste se do cizího jazyka přeložit co nejvíce informací o městě, vytvořte jakéhosi průvodce. Vydejte se do města a při „objevování“ zajímavostí vždy jeden žák ostatním řekne, co vidíte.
 

Pro koho 6. - 9. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Umění, Společnost
Klíčové kompetence 1c, 3a, b, 4a, 6b
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 
Přehled klíčových kompetencí