Středověk

Jak máte žáky seznámit s pravidly mluveného projevu, s přednáškou, řečnickou otázkou, potřebou oslovení posluchačů, jednotlivými slohotvornými činiteli v praxi? Co takhle nechat je učit mladší? Budou muset přizpůsobit svůj projev a vysvětlování někomu, kdo není zasvěcený. Jaké téma by jim mohlo sedět? Takové a další otázky si klaďte, než spustíte projekt podobný Středověku.

Jeho náplní by pak mohlo být seznamování mladších kamarádů se středověkým životem.
 
Zpracovaný projekt
 

Pro koho vhodné je propojení 4. a 9. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Umění, Společnost, Svět
Klíčové kompetence 1a, c, d, 2a, c, 3a, b
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova

 
Přehled klíčových kompetencí