Autoevaluace

Pojďme přimět žáky 9. ročníku přemýšlet nad známkou danou učitelem. Pokusme se odhalit jejich strategii domácí přípravy, jejich styly učení. Připravme je tímto způsobem na objektivní vnímání vlastních studijních výsledků.
 
Zpracovaný projekt
 

Pro koho 6. - 9. třída
Vzdělávací oblasti všechny
Klíčové kompetence 1c, 2c, 4d
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova

 
Přehled klíčových kompetencí