Lidská práva

Pokuste se vyjít například z knihy Edy Kriseové: Václav Havel - životopis. Poskytne spoustu materiálu. Zjistíte třeba, že nikdo ve třídě nezná pojem absurdní drama. Vy navrhnete prozkoumat život V. Havla, o kterém víte, že absurdní drama psal, a pokusíte se společně vytvořit hypotézu, zda ho jeho život nesměroval k psaní zrovna tohoto žánru divadelních her. V rámci jeho života narazíte jistě na Chartu 77, a tím na lidská práva...
Propojení: absurdní drama - V. Havel - Charta 77
 

Pro koho 8. - 9. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Společnost, Informatika, Umění
Klíčové kompetence 1b, c, d, 2a, 3a, b, 4a, c, 5a, 6b
Průřezové téma Výchova demokratického občana

 
Přehled klíčových kompetencí