Pravěk

Zamysleme se nad tím, jak se asi žilo v pravěku. Nechejme, pokud to naše možnosti dovolí, aby si naši žáci vyzkoušeli život pravěkých lidí. Poznali, jestli jsou schopni postavit si chýši z větví jako oni, vyrobit si zbraň z kamene a dřeva, takovýmto nástrojem vykopat jámu na „mamuta“, zda jsou dostatečně zdatní...

Zakomponujme do jednotlivých vyučovacích předmětů informace, které mohou o pravěku získat. Nechejme je vyhledávat v encyklopediích.
 
Zpracovaný projekt - Pravěk (kooperace 1. a 2. stupně)
Zpracovaný projekt - Lidé v pravěku (1. stupeň)
 

Pro koho vhodné je propojení 3. a 8. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Umění, Společnost, Matematika, Zdraví, Příroda, Práce, Svět
Klíčové kompetence 1c, 2a, 3b, 4a, c, d, 6a, b
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova

 
Přehled klíčových kompetencí