Robinson

Pokusme se motivovat žáky ke čtení zajímavou formou. Nechejme je uvědomit si, co vše je potřeba k přežití na pustém místě, třeba na ostrově. Hravou formou se podívejme na některé okamžiky života Robinsona na jeho pustém ostrově.
 
Zpracovaný projekt
 

Pro koho 5. - 6. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Umění, Příroda, Práce
Klíčové kompetence 1c, d, 2b, 3a, b, 4a, b, c
Průřezové téma  -

 
Přehled klíčových kompetencí