Zodpovědnost za ostatní

Postavte žáky do role pána středověkého hradu, který musí postavit a vybavit tak dobře, aby odolal nájezdům loupeživých rytířů, či nepřátelského vojska.

Na jakém místě budou stavět? Co vše na hradě muselo být? V jakém množství? Jaké potraviny asi mohli mít ve středověku? Když na něco důležitého zapomenou, všichni zemřou.

Zajímavé je, že často zapomínají na studnu - pak nemají vodu. Problém dělají propočty při stanovování množství potravin. K projektu jistě bude patřit malování plánů...
 

Pro koho 5. - 7. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Umění, Společnost, Matematika, Zdraví, Práce
Klíčové kompetence 1b, c, d, 3a, b, 4a, c, d, 6b
Průřezové téma Výchova demokratického občana

 
Přehled klíčových kompetencí