Oregonská stezka

Dobývání středozápadu Ameriky není příliš známé téma. Co všechno o něm víme? Dokázali bychom odhadnout, s jakými překážkami se mohli tenkrát potýkat noví osadníci? Nechejme žáky zjistit informace o přírodních podmínkách cesty, kudy probíhala skutečná Oregonská stezka. Nechť se stanou těmi, kteří tuto cestu podniknou. Ať uvažují o tom, co všechno si mohou s sebou vzít, jak to dopraví přes Skalisté hory.

Umožněme svým žákům pohroužit se do této historické etapy osidlování Ameriky a pokusme se je vést k uvažování o tom, zda můj názor je vždy ten správný, zda není lepší se v některé situaci podřídit.
 
Zpracovaný projekt
 

Pro koho 8. - 9. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Umění, Společnost, Matematika, Příroda
Klíčové kompetence 1a, b, c, d, 2b, c, 3a, b, 4b, c, 5a
Průřezové téma Výchova demokratického občana

 
Přehled klíčových kompetencí