Egypt

Uspořádejte si vědeckou konferenci. Od získávání informací přes jejich utřídění až po zpracování například ve formě posteru. Zvolíte-li vhodné téma - jako zde například život ve starověkém Egyptě - bude projekt i velmi přitažlivý pro žáky. Jak pro svou výtvarnou složku, tak proto, že se mohou vžívat do životních situací lidí od nás relativně velmi odlišných.
 
Zpracovaný projekt
 

Pro koho 6. - 9. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Umění, Společnost, Příroda
Klíčové kompetence 1b, c, 3a, b, 4b, c, 6a
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 
Přehled klíčových kompetencí