Ekologie

Televizní nebo rozhlasová diskuse na téma životní prostředí x pohodlí lidstva.

V televizní diskusi se sejdou zástupci ekologického hnutí, kteří budou prosazovat, aby se další jaderná elektrárna nestavěla, musí vymyslet důvody proč. Občané okolních obcí se domluví, zda je pro ně výhodné mít v sousedství jadernou elektrárnu a proč. Zástupci průmyslu, ať už z energetických firem nebo z ministerstva, kteří se snaží jadernou elektrárnu na daném území prosadit, si také musí domluvit argumenty, kterými budou své stanovisko obhajovat. Při volbě televizní diskuse můžete vytvářet vstupy s transparenty a hesly propagujícími názory jedné ze skupin, třeba jako natočené reportáže.
 

Pro koho 8. - 9. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Společnost, Příroda
Klíčové kompetence 2a, b, c, 3a, b, 5b
Průřezové téma Environmentální výchova

 
Přehled klíčových kompetencí