Voda

Bez vody se nedá žít. Proto se už první lidé usídlovali tam, kde byly prameny, potoky, řeky. Hladovět může člověk nejvýš tak měsíc, déle to nevydrží a přitom musí dost pít. Ale stačí, aby nedostával žádné tekutiny a po třech až pěti dnech zpravidla umírá.

Voda je pro náš život nezbytná. Proto toto téma dokázalo poskytnout dostatečné množství látky pro celoškolní projekt.
 
Zpracovaný projekt
 

Pro koho celá škola
Vzdělávací oblasti všechny oblasti
Klíčové kompetence všechny vyjmenované
Průřezové téma Environmentální výchova, Mediální výchova

 
Přehled klíčových kompetencí