Slované

Staré pověsti české nám mohou poskytnout látku k prozkoumání života Slovanů, jejich příchodu na naše území. Jak Slované žili? Kde a jak bydleli?

Podobně si můžeme zmapovat a utřídit své znalosti naší nejstarší historie, pohrát si s jednotlivými postavami nebo situacemi. Podívat se na tyto události očima nejen našima, ale i jak je viděl např. B. Smetana.
 
Zpracovaný projekt
 

Pro koho 5. - 6. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Umění, Společnost
Klíčové kompetence 1d, 3a, b, 4a, b, c
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 
Přehled klíčových kompetencí