Adopce na dálku

Projekt Adopce na dálku pořádaný Pražskou arcidiecézní charitou nás přivádí až k multikulturní výchově. Pokud ho neznáte, můžete podrobné informace získat na jejich webových stránkách, nebo se můžete zaměřit na jiný charitativní projekt. Ten je zajímavý tím, že lze adoptovat kamaráda, který také chodí do školy jako naši žáci. My mu poskytujeme pouze peníze na školu, ne na život. Proč to děláme? Třeba proto, aby mohl získat vzdělání, dostat lepší práci a snáze pak uživit rodinu. Další náměty vám mohou poskytnout přílohy.
 
Zpracovaný projekt
 

Pro koho 3. - 9. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Společnost, Příroda
Klíčové kompetence 1b, c, 3a, b, 4b, 5a
Průřezové téma Multikulturní výchova

 
Přehled klíčových kompetencí