Vícejazyčný slovník

V současné době, kdy jazyková výbava je nutností, může být zajímavé nechat žáky vytvořit slovník z takových jazyků, se kterými se ve svém okolí setkávají. Základem by mohlo být sepsání těch slov, které se žáci učí ve škole v různých jazycích a na které si bez slovníčků vzpomenou.

Jako příklad bych uvedla český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, vietnamský jazyk a svahilský jazyk. Vietnamštinu proto, že na mnoha školách se objevují žáci vietnamské národnosti. Pokud se vaše škola podílí na adopci na dálku třeba v Ugandě, pokuste se takový slovník vytvořit i ve svahilštině a poté skutečně zašlete vámi adoptovanému žákovi. Může to být příležitost k vzájemnému poznávání kultur, tradic a hodnot v zemích, z nichž pocházejí jejich kamarádi.
 

Pro koho 4. - 9. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Společnost
Klíčové kompetence 1c, 2a, 4a, c
Průřezové téma Multikulturní výchova

 
Přehled klíčových kompetencí