Emigrace

Naše nedávná minulost je téma, které na jedné straně není ještě jednoznačně historicky interpretované a v takové formě zahrnuté do výuky dějepisu. Na druhé straně je ale již silně pozapomenuté, případně viděné z mnoha různých úhlů daných současnou politickou situací. A právě takové téma je vhodné, aby se nad ním žáci skutečně samostatně zamysleli.

Vezmeme například situaci, kdy se po 21. srpnu v roce 1968 rodina s dítětem, které je ve věku vašich žáků, rozhodne odejít do zahraničí. Toto rozhodnutí rodičů je nezvratné a dítě nemůže odchod nikterak ovlivnit. Vy společně se žáky prozkoumejte, z jakého prostředí a za jaké situace se tento jejich vrstevník dostává do emigrace. Společně si vybudujte představu, jak se jeho život v cizině mohl dále utvářet.
 
Zpracovaný projekt
 

Pro koho 6. - 7. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Společnost, Práce
Klíčové kompetence 1c, 2c, 3a, b, 4c
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 
Přehled klíčových kompetencí