Moje rodina

Sepište co nejvíce informací o své rodině. Nejprve ve škole, kde valná většina žáků zjistí, jak málo toho ví. Druhé kolo může být dobrovolné, žáci mají pokračovat doma za pomoci rodičů a prarodičů. Je dobré, když jsou ochotní se o své poznatky podělit s ostatními. Snažíme se zmapovat příbuzenské vztahy, tradované příběhy a zajímavosti. Užitečné může být sepsat profese, které se v rodině vyskytují, což může být dobrý start pro směrování k volbě povolání.
 

Pro koho 4. - 8. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Společnost, Práce
Klíčové kompetence 1b, c, 3a, b, 4d
Průřezové téma  -

 
Přehled klíčových kompetencí