Vesmír

Vesmír lidi odpradávna přitahoval a přitahuje mnoho z nás dodnes. Rádi čteme vědeckofantastickou literaturu o dobývání vesmíru. Přemýšlíme, zda někde existuje civilizace podobná nám. Chceme vědět, jak to ve vesmíru vypadá. Proč bychom se tedy nemohli této oblasti věnovat? Co takhle pustit se do světa fantazie, která je založena na vědeckých základech? Zajímavé by mohlo být porovnání vědeckého a beletristického pohledu na tuto tématiku.
 
Zpracovaný projekt
 

Pro koho 8. - 9. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Příroda, Informatika
Klíčové kompetence 1b, c, d, 2a, 3a, b, 4a, b, c
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova

 
Přehled klíčových kompetencí