Houštěvník

Houštěvník je imaginární zvířátko, které má ve třídě svůj domeček. My si postupně budujeme představu, jak náš houštěvník vypadá, nosíme mu něco k jídlu, dáváme mu vodu k pití, snažíme se na něj nezapomínat. Vytvoříme rozpis služeb, vedeme žáčky k tomu, aby zvířátko nezmlsali, ale nosili mu vhodnou potravu. Necháme je, aby mu dali nějaké vlastní jméno. Informace, které naši žáci vymyslí, si nesmí odporovat.

Tento projekt je vhodný do první třídy. Někteří žáci nemohou nic chovat kvůli své alergii, jiní si neuvědomují, že o zvířátka se musíme starat každý den.
 
Zpracovaný projekt
 

Pro koho 1. - 2. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Práce, Příroda
Klíčové kompetence 1d, 3b, 5a
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova

 
Přehled klíčových kompetencí