Jazyk

Jazyk je úžasný pojem. V anatomii svalnatý orgán v ústní dutině vyšších obratlovců, který u člověka slouží též jako důležitá součást mluvidel. V jazykovědě se jedná o soustavu dorozumívacích prostředků znakové povahy, tvořených článkovanými zvuky majícími zvukovou povahu. Tolik naučný slovník. Ale jak by vypadala komunikace bez jazyka? Můžeme se vydat cestou vývoje dorozumívání mezi lidmi od vzniku jazyka až do současnosti. Také můžeme uvažovat, jak se domluvíme, pokud nám nefunguje jazyk jako orgán, nebo pokud jsme se ocitli v prostředí, kde nerozumíme cizímu jazyku. Nepomůže nám nonverbální komunikace?
 

Pro koho 6. - 9. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk
Klíčové kompetence 1b, 2b, 3a, b, 6b
Průřezové téma  -

 
Přehled klíčových kompetencí