Novinářská kachna

V současné době se čím dál víc mluví o vlivu médií na naši populaci. Jestlipak někdo z žáků ví, co je novinářská kachna? Pokuste se vymyslet co největší novinářskou kachnu, která by se mohla objevit ve vašem místním tisku, a domyslete, co vše by mohla způsobit.
 

Pro koho 7. - 9. třída
Vzdělávací oblasti Jazyk, Společnost
Klíčové kompetence 1c, 3a, b, 4a, b, c
Průřezové téma Mediální výchova

 
Přehled klíčových kompetencí